SUMMER COURSE

 

ct_1_eng_2The United Kingdom

เรียนและท่องเที่ยว ณ เมือง London  ประเทศอังกฤษ

27 March – 25 April 2016 london (1)

รายละเอียดโปรแกรมสำหรับน้องๆ อายุ 14-17 ปี

adapt. Corporate ร่วมกับสถาบัน The Burlington School of English  ประเทศอังกฤษ  จัดโปรแกรม Study Tour ให้น้องๆ ได้เรียนภาษาอังกฤษ สัมผัสกับวัฒนธรรมของชาวอังกฤษ และจัดให้น้องๆได้เข้าร่วมชั้นเรียนกับนักเรียนท้องถิ่น ในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงมายาวนานก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1892 ที่โรงเรียน The Wimbledon College โรงเรียนชายล้วน ใจกลาง London  นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมมากมายพร้อมทัศนศึกษาตามสถานที่ที่มีชื่อเสียง ทำกิจกรรมและเรียนรู้วิถีชีวิตและประวัติศาสตร์ใน London และอีก 3 เมืองใกล้เคียงได้แก่ Brighton , Oxford และ Cambridge

สถาบัน The Burlington School of English

สถาบัน The Burlington School of English เป็นสถาบันที่ได้รับการรับรองจาก British Council ให้เป็นหนึ่งในสถาบันสอนภาษาที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของ London โดยตั้งอยู่ในโซน 2 ย่าน Fulham ใกล้แม่น้ำ Thames เดินทางเพียง 15 นาทีจากใจกลางเมือง London ที่นี่มีห้องเรียนที่สวยงาม บรรยากาศชวนให้น่าเรียน พร้อมห้องสมุดและห้องคอมพิวเตอร์พร้อมอินเตอร์เน็ต

จุดเด่นของเมือง London

London เมืองหลวงที่ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งสถาปัตยกรรมที่เจริญรุ่งเรืองมากที่สุดแห่งสหราชอาณาจักร อีกทั้งเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว ไม่ต่ำกว่า 70,000 คนในแต่ละปี เนื่องจากมีประชากรทั้งทางด้านเชื้อชาติ วัฒนธรรม ศาสนาและภาษา ซึ่งประมาณกับว่าภาษาที่ใช้สื่อสารมีถึง 200 ภาษาเลยทีเดียว ซึ่งที่นี่เป็นหนึ่งในศูนย์กลางสำคัญทางธุรกิจ การเมือง วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของโลก เป็นผู้นำด้านการเงิน การเมือง การสื่อสาร การบันเทอง แฟชั่น ศิลปะและเป็นที่ยอมรับว่ามีอิทธิพลไปทั่วโลก

หลักสูตร การเรียน

15 บทเรียน/สัปดาห์: หลักสูตรมาตรฐาน  9:00 am ถึง 11:30 pm

กิจกรรม: หลังจากจบคอร์สเรียนในแต่ละวันนักเรียนจะได้ฝึกทักษะการใช้ภาษา มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวัฒนธรรมและสังคมและทัศนศึกษาสำหรับเยาวชน

**ทุกๆวันอาทิตย์จะเป็นวันพักผ่อนกับ Host Family

ที่พักโฮมสเตย์

–                    พักอยู่กับครอบครัวชาวอังกฤษเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการเรียนรู้ภาษาจากเจ้าของภาษาโดยตรงและยังได้เรียนรู้วัฒนธรรม รวมถึงการใช้ชีวิตที่ประเทศออังกฤษมัน ทุกครอบครัวจะได้การรองรับจากสถาบันแล้วว่าเป็นครอบครัวที่มีคุณภาพ เดินทางสะดวกไม่ไกลจากสถาบันมากนัก นักเรียนสามารถเดิน ขี่จักรยานหรือโดยสารรถประจำทาง

–                    ห้องนอนเป็นแบบ Shared room

–                    อาหาร 3 มื้อ

ตาราง Londonค่าใช้จ่ายนี้รวม

-ค่าเรียนภาษาอังกฤษในช่วงเช้ากับสถาบัน The Burlington School of English  วันจันทร์ – เสาร์ 15 บทเรียน/สัปดาห์ เรียนช่วงเช้า 9.00-11.30น.

-ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม ค่าทัศนศึกษา ค่าตั๋วเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามโปรแกรม

-ค่าที่พัก Home Stay (Shared room)

-ค่าอาหาร 3 มื้อ

-ค่าตัวเครื่องบินเที่ยวบินตรงไป-กลับ กรุงเทพฯ–London ค่ารถรับ–ส่ง สนามบิน ค่าเดินทางทั้งหมดตามโปรแกรม

-ค่าประกันการเดินทาง ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ (Full Coverage) วงเงินประกัน 2,000,000 บาท

-ค่าซิมการ์ดโทรศัพท์ที่ประเทศอังกฤษ

-ค่าวีซ่าเข้าประเทศอังกฤษ

ค่าใช้จ่ายที่ไม่รวม

  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
  • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน, ค่าเติมเงินโทรศัพท์ และอื่นๆ (ถ้ามี)

หมายเหตุ

  • รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผู้เดินทางเป็นหลัก