Tag Archives: Boston

ขอวีซ่าอเมริกาได้โดยไม่ต้องไปสัมภาษณ์

เพียงมีแค่ 7 ข้อ ก็ขอวีซ่าอเมริกาได้โดยไม่ต้องไปสัมภาษณ์แล้ว

ทราบหรือไม่ว่าในบางกรณีผู้สมัครวีซ่าชั่วคราวมีสิทธิ์ที่จะยื่นขอวีซ่าผ่านโปรแกรมยกเว้นการสัมภาษณ์ได้ ถ้าหากผู้สมัครต้องการที่จะต่อวีซ่าประเภท B1/B2, C1, C1/D, F, J หรือ M และมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของทางสถานทูต โดยที่ผู้สมัครสามารถยื่นขอวีซ่าสหรัฐผ่ายทางไปรษณีย์ได้

phai-review

น้องฝ้าย Oregon, USA

น้องฝ้ายบัณฑิตจุฬา เรียนจบปุ๊บก็บินลัดฟ้า ไปเรียนต่อปริญญาโทที่ University of Oregon โดยเริ่มจากเรียนปรับพื้นฐานที่ American English Institute ซึ่งเป็นสถาบันของมหาวิทยาลัยโดยตรง นอกจากเรียนแล้วมีกิจกรรมให้ทำเยอะแยะเลยค่ะ

คำศัพท์ที่เกี่ยวกับครอบครัวภาษาอังกฤษ

รวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกในครอบครัว

ภาษาไทยมีคำที่ใช้เรียกสมาชิกในครอบครัวอยู่มากมาย เช่น พ่อ แม่ พี่ น้อง ลุง ป้า น้า อา ฯลฯ
ภาษาอังกฤษก็เช่นเดียวกัน ในหนึ่งครอบครัว (Family) มีสมาชิกครอบครัว (Members of Family)
ทั้งญาติสนิท (Close Relative) และญาติห่างๆ (Distant Relative) ซึ่งแบ่งเป็นคำศัพท์มากมาย ดังต่อไปนี้

3229d53dba98086773130c25e3e2107a

LANGUAGE COURSE IN BOSTON

บอสตัน เมืองน่ารักที่ผสมผสานกันได้ดีระหว่าง ประวัติศาสตร์กับวัฒนธรรมยุคใหม่ บอสตันได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางการศึกษาที่สำคัญแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกา เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยกว่า 100 แห่งในเมืองบอสตัน โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ที่เก่าแก่ที่สุดในอเมริกา บอสตันเป็นเมืองที่เรียบง่าย ไม่เล็กไม่ใหญ่ บรรยากาศคล้ายๆยุโรป เต็มไปด้วยความสวยงามของสิ่งแวดล้อมที่น่าสัมผัส