NEWS & ACTIVITIES

ใช้ตัวอักษรใหญ่อย่างไรให้ถูกต้อง

ใช้ “ตัวอักษรใหญ่” อย่างไรให้ถูกต้อง |Capital Letters|

น้องเคยสงสัยกันหรือไหมคะว่า เราจะเริ่มใช้ตัวอักษรตัวใหญ่ของภาษาอังกฤษกันตอนไหน เดียวใหญ่บ้าง เล็กบ้าง วันนี้เรามาคำตอบมาให้น้องๆคะ