NEWS & ACTIVITIES

th1

ไม่น่าเชื่อ! ว่าคนไทยภาษาอังกฤษ ติด10 อันดับยอดแย่ของโลก

จากผลประเมินความถนัดด้านภาษาอังกฤษ ประเทศไทยมีอันดับย่ำแย่ ได้อันดับที่ 62 จาก 70 ประเทศ ซึ่งต่ำกว่าการประเมินของปีก่อน

คำศัพท์ที่เกี่ยวกับครอบครัวภาษาอังกฤษ

รวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกในครอบครัว

ภาษาไทยมีคำที่ใช้เรียกสมาชิกในครอบครัวอยู่มากมาย เช่น พ่อ แม่ พี่ น้อง ลุง ป้า น้า อา ฯลฯ
ภาษาอังกฤษก็เช่นเดียวกัน ในหนึ่งครอบครัว (Family) มีสมาชิกครอบครัว (Members of Family)
ทั้งญาติสนิท (Close Relative) และญาติห่างๆ (Distant Relative) ซึ่งแบ่งเป็นคำศัพท์มากมาย ดังต่อไปนี้

โครงการวีซ่าล็อตเตอรี่ (Diversity Visa) DV-2017

ผู้สนใจสมัครโครงการวีซ่าล็อตเตอรี่ของสหรัฐฯ เปิดรับสมัครฟรี ทางเว็บไซต์ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 3 พ.ย.58 เวลา 24.00 น.

ผู้สนใจสมัครโครงการวีซ่าล็อตเตอรี่ของสหรัฐฯ เปิดรับสมัครฟรี ทางเว็บไซต์ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 3 พ.ย.58 เวลา 24.00 น.

2008m30

เปิดอันดับ 10 ประเทศ ค่าแรงขั้นต่ำสูงที่สุดในโลก

เปิด 10 ประเทศที่จ่ายค่าแรงขั้นต่ำมากที่สุดในโลก พบออสเตรเลียจ่ายค่าแรงขั้นต่ำ ชั่วโมงละ 340.08 บาท ในขณะที่ญี่ปุ่น – เกาหลีใต้ จ่ายค่าแรงขั้นต่ำหลังจากหักภาษี ชั่วโมงละประมาณ 200 บาท