LANGUAGE COURSE

ct_8_fr
Language Course

France

CHOOSE A CITY
c403ae8a95669d669262774f695976e3

Language Course In Nice

นีซเป็นเมืองหลวงของ Cote D’ Azur เป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับที่ 5 ของฝรั่งเศส เป็นเมืองน่ารักริมชายฝั่งทะเลเมดิเตอเรเนี่ยน ตลาดกลางแจ้งบนถนนสายแคบๆ และจัตุรัสแบบเมืองเก่าก็มีผู้คนแน่นขนัด นีซในช่วงกลางคืนก็คึกคักด้วยร้านค้าที่เปิดจนถึงเช้า มีเทศกาลเพลงแจสในเดือนกรกฎาคมที่ดึงดูดศิลปินคนดังจากทั่วโลก เมือง Grasse แหล่งผลิตน้ำหอมของฝรั่งเศสก็อยู่ไม่ไกล

46e33380c2ad1fee0a16bd1dcaa4441d

Language Course In Paris

ความสวยงามของกรุงปารีสทำให้ผู้มาเยือนตกหลุกรัก เสมือนเป็นเมืองแห่งความรัก ที่นี่ถูกเรียกว่า เมืองแห่งแสงสี ปารีสเป็นหนึ่งในเมืองที่สวยงามติดอันดับโลก เมืองหลวงประกอบขึ้นด้วยท้องถิ่นปกครอง 20 เขต ที่เรียกว่า arrondissement แต่ละเขตจะมีเอกลักษณ์ของตนเอง และมีความหมายต่อชาวปารีส