LANGUAGE COURSE

ct_7_china
Language Course

China

CHOOSE A CITY
34222

Language Course In Beijing

“กรุงปักกิ่ง”เป็นเมืองหลวงและเป็นศูนย์กลางทางการเมือง และวัฒนธรรมของจีนตลอดจนเป็นชุมทางการคมนาคมระหว่างประเทศที่สำคัญ อีกทั้งเป็นเมือง วัฒนธรรมที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานแห่งหนึ่งโดยมีมรดกโลก 6 แห่ง ได้แก่ กำแพงเมืองจีน พระราชวังโบราณกู้กง หอฟ้าเทียนถาน พระราชวังฤดูร้อนอี๋เหอหยวนและโจวโข่วเตี้ยน ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีการพบโค้งกระดูก “มนุษย์ปักกิ่ง” กรุงปักกิ่งเป็นเมืองที่มีมรดกโลกมากที่สุดในโลก

Shanghai-Nanjing-Road-Khalid-Albaih

Language Course In Shanghai

ช่างไห่ หรือ เซี่ยงไฮ้ เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของสาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำแยงซีเกียง มีท่าเรือที่มีจำนวนเรือคับคั่งที่สุดในโลก มหานครเซี่ยงไฮ้ เป็นอีกหนึ่งเมืองที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น “นครปารีสแห่งตะวันออก” โดยเซี่ยงไฮ้ ประกอบด้วยเกาะสำคัญ 3 เกาะ คือ เกาะฉงหมิง เกาะฉางซิง และเกาะเหิงซา