LANGUAGE COURSE

germany
Language Course

Germany

CHOOSE A CITY
03

Language Course in Frankfurt

ศูนย์กลางทางการเงินของประเทศเยอรมัน และยังเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมชาวเมืองแฟรงก์เฟิร์ตยังภูมิใจที่เมืองแฟรงก์เฟิร์ตได้กลายเป็นศูนย์รวมของชาวต่างชาติทั่วโลก ทั้งเป็นหนึ่งในเมืองที่มีตึกระฟ้าเรียงรายอยู่มากมาย ซึ่งในปี 2004 เมืองแฟรงก์เฟิร์ตได้กลายเป็นเมืองที่มีตึกระฟ้ามากที่สุดถึง 10 ตึกซึ่งเป็นอันดับ 2 ของโลก

04

Language Course in dusseldorf

นอกเหนือจากประวัติศาสตร์นับแต่ยุคสมัยปี 1100 , เมืองหลวงแห่ง North Rhine-Westphalia แห่งนี้ ยังเป็นศูนย์รวมการค้าและเมืองแฟชั่นของเยอรมัน เมืองดุสเวลดอฟยังเต็มไปด้วยสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่,พิพิธภัณฑ์,โรงละครรวมไปถึงวิถีชีวิตยามค่ำคืน และวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงของโลก เช่น Kunstsammlung ที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามแบบบาโรค