LANGUAGE COURSE

Language Course

บริการให้คำปรึกษาและแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ทั้งคอร์ส Intensive English สำหรับคนที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมหรือฟื้นฟูทักษะด้านภาษาของตนเอง หรือ คอร์ส TOEFL, IELTS, TOEIC, GMAT สำหรับคนที่ต้องการเตรียมตัวเพื่อสอบเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย และ คอร์ส Business English เหมาะสำหรับคนต้องการฝึกฝนและพัฒนาทักษะทางด้านภาษาของตนเองในการทำงาน.

PROCESS

study-web-08_03ศึกษาต่อต่างประเทศ เรียนต่อต่างประเทศ เรียนภาษาต่างประเทศ

1% ให้ข้อมูล
บริการแนะแนวศึกษาต่อยังประเทศต่างๆ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย อังกฤษ นิวซีแลนด์ รวมทั้งประเทศในแถบยุโรป เป็นต้น ด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง สะดวกรวดเร็ว โดยคำนึงถึงความประหยัดของท่านมากที่สุด ในหลักสูตรต่างๆ ที่หลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการ รวมทั้งยังบริการด้านจัดการสัมภาษณ์เบื้องต้นเพื่อการศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง

10% วางแผนการเรียน
เราจะช่วยคุณวางแผนการเรียน ให้คำแนะนำทางการศึกษาที่ถูกต้อง ในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น

 • สถานที่เรียน
 • ระยะเวลาเรียน
 • วิชา/สาขาที่เปิดสอน
 • ค่าใช้จ่ายในแต่ละหลักสูตร
 • การสมัครเรียน
 • จัดหาที่พัก
 • การทำงานระหว่างเรียน
 • การเตรียมตัวก่อนเดินทาง
 • และอื่นๆ
 • Study-Group-2_resize

25% สมัครเรียน
ตรวจสอบเอกสารและยืนยันวีซ่า

 • จัดเตรียมเอกสารต่างๆ
 • ดำเนินเรื่องในการสมัครเรียน
 • ใบตอบรับจากสถาบัน
 • การชำระค่าเล่าเรียน

55% ยื่นขอและรอวีซ่า
ตรวจสอบเอกสารและยืนยันวีซ่า

 • Student-Grass-Study-Grouxsp_resize

60% ก่อนการเดินทาง
วางแผนการเดินทาง สำรองที่นั่งทุกสายการบิน ด้วยตั๋วราคาพิเศษ พร้อมบัตรนักศึกษานานาชาติ
จองตั๋ว หาที่พักเตรียมตัวก่อนเดินทาง

70% ต่างประเทศ
ตรวจสอบความเรียบร้อย ระหว่างการอยู่ต่างประเทศ ยินดีให้คำปรึกษากับนักเรียนทุกคนตลอดการศึกษา
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาการใช้ชีวิตในต่างประเทศ หรือปัญหาเรื่องการเรียน

80% เริ่มเรียน
คอยช่วยเหลือและให้คำปรึกษา

100% เรียนจบ
ดูแลจนจบการศึกษา

 ศึกษาต่อต่างประเทศ เรียนต่อต่างประเทศ เรียนภาษาต่างประเทศ