NEWS & ACTIVITIES

SC GEOS LANGUAGES PLUS

สถาบัน SC GEOS Languages PLUS   ด้วยประสบการณ์มากกว่า   40   ปี   GEOS    เป็นผู้นำในการสอนภาษาอย่างยาวนาน มีความมุ่งเน้นในคุณภาพด้านวิชาการและการดูแลนักเรียน ซึ่งทำให้แตกต่างจากสถาบันอื่นๆ   ในแต่ละปี  GEOS  ได้ต้อนรับนักเรียนมากกว่า  8,000  คนจาก  100  ประเทศทั่วโลกมาเรียนกับสถาบัน  SC  GEOS  Languages  PLUS นักเรียนเหล่านี้มีบางอย่างที่เหมือนกัน   นั่นก็คือความสำเร็จในการพัฒนาภาษา  เมื่อได้มาเรียนกับ  SC GEOS Languages PLUS ได้พบเพื่อนใหม่จากหลายประเทศ ได้ทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงวัฒนธรรมชาวตะวันตก ทำให้ได้เปิดโลกกว้าง  พร้อมมีความเป็นมืออาชีพ และได้โอกาสที่ดีในด้านการรับรองคุณภาพ GEOS Languages PLUS ได้รับการรับรองโดยองค์การศึกษา ได้แก่  Languages Canada(Canada), ACCET (USA), the British Council (UK), ALTO (Europe), WYSE (Europe) และ FELTOM (Malta)

Promotion พิเศษ 

สมัครเรียน

Book 10 weeks รับฟรี 2 weeks
Book 15 weeks รับฟรี 4 weeks
Book 20 weeks รับฟรี 4 weeks + ฟรีค่าสมัคร $200 + ฟรีค่าประกัน $277
Book 25 weeks รับฟรี 5 weeks + ฟรีค่าสมัคร $200 + ฟรีค่าประกัน $315
Book 30 weeks รับฟรี 6 weeks + ฟรีค่าสมัคร $200 + ฟรีค่าประกัน $351