TESTIMONIAL

น้องนุ ILSC, Sydney

 

nu

           น้องนุ ออกตามล่าหาความท้าทายในชีวิต โดยเลือกไปเรียนที่ Sydney กับสถาบัน ILSC งานนี้ได้ทั้งความรู้และประสบการณ์ชีวิตเต็มๆ

N'Nu N'Nu01 N'Nu02