SUMMER COURSE

ct_9_nz

New Zealand

เรียนและท่องเที่ยว ณ เมือง Auckland  ประเทศนิวซีแลนด์

2 April – 30 April 2016

Sunset at Auckland Harbour Festival 2006. Viaduct Basin. Auckland. New Zealand

 

รายละเอียดโปรแกรมสำหรับน้องๆ อายุ 14-17 ปี

adapt Corporate ร่วมกับสถาบัน Unique New Zealand เมือง Auckland ประเทศนิวซีแลนด์ จัดโปรแกรม Study Tour ให้น้องๆ ได้เรียนภาษาอังกฤษ และพักอาศัยกับครอบครัวท้องถิ่น เพื่อสัมผัสกับวัฒนธรรมของชาวนิวซีแลนด์อย่างใกล้ชิด นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมมากมายพร้อมทัศนศึกษาตามสถานที่ ที่มีชื่อเสียงของนิวซีแลนด์ โดยจะมีเจ้าหน้าของเราดูแลตลอดการเดินทาง

สถาบัน Unique New Zealand

สถาบัน Unique New Zealand สถาบันชั้นนำที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษแก่เยาวชนจากกว่า 35 ประเทศมานานกว่า 23 ปี โดยสถาบันแห่งนี้ได้รับการรับรองคุณภาพการศึกษาจาก English New Zealand, New Zealand Qualifications Authority (NZQA) และทางโรงเรียนได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติเพื่อการดูแลความปลอดภัยและสวัสดิภาพของนักเรียนนานาชาติ (The Code of Practice for the Pastoral Care of International Students) ซึ่งถือได้ว่า Unique New Zealand เป็นสถาบันภาษาชั้นนำที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศนิวซีแลนด์

Unique New Zealand ประกอบไปด้วยครูที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์สูง โดยมีอาคารเรียนสำหรับนักเรียนอายุตั้งแต่ 11 – 18 ปีโดยเฉพาะ ทั้งยังประกอบไปด้วยอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย, ห้อง Computer, Internet-Wifi , ห้องรับประทานอาหาร นอกจากนั้นจากการที่โรงเรียนตั้งอยู่ติดบริเวณชายหาด Browns Bay สวยงาม โรงเรียนจึงมีการจัดเตรียมอุปกรณ์กีฬาสำหรับให้เด็กนักเรียนได้ใช้สอยในยามว่างอีกด้วย อาทิ Kayak,    ฟุตบอลชายหาดและปิงปอง

จุดเด่นของเมือง Auckland

City of Sails หรือเมืองแห่งการเล่นเรือใบแห่งนี้ ตั้งอยู่ทางเกาะเหนือของประเทศนิวซีแลนด์ เป็นเมืองที่ประชากรมากที่สุดขแงประเทศ นอกจากนั้น เมือง Auckland ยังได้รับการเรียกขานว่าเป็น A Big Small City กล่าวคือเป็นเมืองที่ใหญ่ประกอบไปด้วยหลากหลายสิ่งที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นความเป็นเมือง หรือแม้แต่ความงามทางธรรมชาติและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ แต่ก็ยังเล็กพอที่จะทำให้ผู้คนมีความเป็นมิตรและอัธยาศัยที่ดีและน่ารัก จึงทำให้เมือง Auckland แห่งนี้ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุด 1 ใน 10 ของโลก

หลักสูตร การเรียน

หลักสูตรนี้ประกอบด้วยการฝึกทักษะด้านการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน รวมทั้งหลักไวยากรณ์ และฝึกการออกเสียง

15ชั่วโมง/สัปดาห์: หลักสูตรมาตรฐาน เรียนวันจันทร์-ศุกร์  9:00 am ถึง 12:00 pm

กิจกรรม: หลังจากจบคอร์สเรียนในแต่ละวันนักเรียนจะได้ฝึกทักษะการใช้ภาษา มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวัฒนธรรมและสังคม  ทำกิจกรรมและทัศนศึกษาเต็มวันในวันเสาร์

ที่พักโฮมสเตย์

–                    พักอยู่กับครอบครัวชาวนิวซีแลนด์เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการเรียนรู้ภาษาจากเจ้าของภาษาโดยตรงและยังได้เรียนรู้วัฒนธรรม รวม                        ถึงการใช้ชีวิตที่ประเทศนิวซีแลนด์ทุกครอบครัวจะได้การรองรับจากสถาบันแล้วว่าเป็นครอบครัวที่มีคุณภาพ เดินทางสะดวกไม่                                  ไกล จากสถาบันมากนัก

–                    ห้องนอนเป็นแบบ Shared room

–                    อาหาร 3 มื้อ

New Zealand

ค่าใช้จ่ายนี้รวม

-ค่าเรียนภาษาอังกฤษในช่วงเช้ากับสถาบัน  Unique New Zealand วันจันทร์ – ศุกร์ 15ชั่วโมง/สัปดาห์ เรียนช่วงเช้า 9.00-12.00น.

-ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม ค่าทัศนศึกษา ค่าตั๋วเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามโปรแกรม

-ค่าที่พัก Home Stay (Shared room)

-ค่าอาหาร 3 มื้อ

-ค่าตัวเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ–Auckland  ค่ารถรับ–ส่ง สนามบิน ค่าเดินทางทั้งหมดตามโปรแกรม

-ค่าประกันการเดินทาง ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ (Full Coverage) วงเงินประกัน 2,000,000 บาท

-ค่าซิมการ์ดโทรศัพท์ที่ประเทศนิวซีแลนด์

-ค่าวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์

ค่าใช้จ่ายที่ไม่รวม

  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
  • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน, ค่าเติมเงินโทรศัพท์ และอื่นๆ (ถ้ามี)

หมายเหตุ

  • รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผู้เดินทางเป็นหลัก