LANGUAGE COURSE

Language Course

Switzerland

 

ct_2_us_2

Switzerland

 สวิตเซอร์แลนด์ ดินแดนท่องเที่ยวในฝัน ณ.เทือกเขาแอลป์  ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงเรื่องนาฬิกา ขณะเดียวกันยังโด่งดังในฐานะสถานที่ท่องเที่ยวอันดับต้นๆของโลก แม้ว่าสวิตเซอร์แลนด์จะเป็นประเทศเล็กๆแต่ได้เปรียบ ประเทศอื่นๆ

 

 

 switzerland

 

 

Switzerland

 

ในยุโรปไม่น้อยในเชิงการท่องเที่ยว เพราะความหลากหลายของภูมิประเทศ ทิวทัศน์ วัฒนธรรม ดินฟ้าอากาศ และอาหารการกิน เนื่องจากมีหลายเผ่าพันธุ์ในแถบเทือกเขาแอลป์รวมตัวกันเป็นสมาพันธรัฐสวิสเมื่อ 700 กว่าปีที่ผ่านมา ทำให้สวิสเหมาะกับการเป็นแหล่งเรียนรู้และผลิตบุคลากรด้านงานบริการ การท่องเที่ยว การโรงแรมดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก