LANGUAGE COURSE

Language Course

China

ct_2_us_2

Shanghai

 

 

SHANGHAI

 

 

 

Shanghai China

 

ช่างไห่ หรือ เซี่ยงไฮ้ เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของสาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำแยงซีเกียง มีท่าเรือที่มีจำนวนเรือคับคั่งที่สุดในโลก มหานครเซี่ยงไฮ้ เป็นอีกหนึ่งเมืองที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น “นครปารีสแห่งตะวันออก” โดยเซี่ยงไฮ้ ประกอบด้วยเกาะสำคัญ 3 เกาะ คือ เกาะฉงหมิง เกาะฉางซิง และเกาะเหิงซา เนื่องจากเป็นเมืองศูนย์กลางทางการเงินและการค้า จึงทำให้มีประชากรหลั่งไหลเข้ามาทั้งจากในประเทศจีนเองและจากต่างประเทศเป็นจำนวนมาก

เซี่ยงไฮ้ เป็นเมืองที่มีการผสมผสานทางด้านวัฒนธรรม ทั้งของจีนและตะวันตกได้อย่างกลมกลืน โดยจะเห็นได้จากอาคารสถาปัตยกรรมในยุคอาณานิคมตามเขตเช่าเดิมของชาวตะวันตก ซึ่งในปัจจุบันกลายมาเป็น สัญลักษณ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งของเมือง ในเขตเมืองเก่าบริเวณ “สวนอวี้หยวน” (Yuyuan) ที่ถูกสร้างในสมัยราชวงศ์หมิง ซึ่งยังคงไว้ด้านรูปแบบอาคารสถาปัตยกรรมแบบจีน ปัจจุบันกลายเป็นสถานที่ขายของที่ระลึกและศิลปะต่างๆ ขาช๊อปปิ้งจะต้องไม่พลาดไปละลายทรัพย์กันที่ “ตลาดหลงหัว” (Longhua Market) ตลาดที่มีชื่อเสียงในเรื่องของสินค้าแบรนด์เนมก๊อบปี้ ซึ่งนับว่ามียี่ห้อดังๆให้เลือกทุกชนิด โดยส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าจำพวก กระเป๋า,นาฬิกา,รองเท้า,แว่นตา และเสื้อผ้า