LANGUAGE COURSE

Language Course

United States

ct_2_us_2

San Francisco

 มืองใหญ่ที่อบอุ่นอย่างเมืองซานฟรานซิสโก ทางชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก สัญลักษณ์สำคัญของซานฟรานซิสโกคือสะพานโกลเดนเกต (Golden Gate Bridge) ถนนเส้นที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองคือช่วงสั้นๆของLombard Streetทีมีความคดเคี้ยวเป็นโค้งซิกแซกหักมุมแคบๆไปมาถึง 8 ครั้ง

San Francisco 3 M 6 M 9 M 12 M Promotion
Converse International School of Language 136,320 284,160 408,960 545,280
Language Studies International (Berkeley) 122,880 218,880 328,320 437,760 ลด 15% 30 June 58
English Language Insitute 62,400 124,800 3m ลด10% 6m ลด 15% 12m ลด 20%
The Language Company (Berkeley) 136,096 257,056 385,568
EC English Language Centres 134,400 253,400
Embassy English 124,800 234,240 ลด 25% 31 oct 58
Intrax International Institute 147,840 261,120 391,680 522,240

ILSC Language School

 

126,720 253,440 380,160 506,880

*ค่าใช้จ่ายในตารางเป็นเพียงค่าเล่าเรียน ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า**อัตราแลกเปลี่ยน 1 USD = 32 บาท อัตราแลกเปลี่ยนอาจเปลี่ยนแปลงได้และนักเรียนจะจ่ายตามอัตราจริง ณ วันที่ชำระแคนาดา 1 CAD = 30 บาท,ออสเตรเลีย 1 AUD = 30 บาท, นิวซีแลนด์ 1 NZD = 28 บาท, อินเดีย,จีน 1 USD = 32 บาท, อังกฤษ 1 GBP = 50 บาท, 1 EUR = 45 บาท

Converse International School of Languages (CISL) ภารกิจของทางสถาบันคือการช่วยให้นักเรียนต่างชาติได้เรียนรู้ที่จะสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพและมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ กว่า 40 ปีของประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนต่างชาติ CISL ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติในฐานะผู้นำในการฝึกอบรมภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพ สถานที่ของสถาบัน CISL ตั้งอยู่ในเมืองซานดิเอโก และ ซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ทางสถาบันฯ มีโปรแกรมและหลักสูตรภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง (ESL) ซึ่งรวมถึง ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสอบ TOEFL , Cambridge และ IELTS

Converse International School of Languages (CISL) เรารับประกันว่าใน 1 ห้องเรียน จะมีนักเรียนไม่เกิน 8 คน เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนทุกคนจะมีเวลาพูดคุยกับครูผู้สอนมากขึ้นและได้รับความเอาใจใส่จากครูผู้สอนอย่างเป็นกันเอง นอกเหนือจากการเรียนภาษาอังกฤษในห้องเรียนแล้ว นักเรียนยังมีโอกาสที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมอื่น ๆ ที่หลากหลายของทางสถาบัน

Language Studies International (LSI) เป็นสถาบันภาษาที่เปิดสอนมาตั้งแต่ปี 1965 ปัจจุบัน LSI เปิดสอนหลักสูตรภาษาให้กับนักเรียนจากทั่วโลกแล้วหลายพันคน LSI มีศูนย์ภาษาตั้งอยู่ทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นที่ประเทศอังกฤษ แคนาดา สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ สเปน อิตาลี เม็กซิโก ปานามา และคอสตาริกา ศูนย์ภาษาของ LSI จะตั้งอยู่ใจกลางสถานที่ท่องเที่ยว หรือใกล้กับสถานที่สำคัญของแต่ละเมือง ซึ่งสถาบันภาษา LSI มีจุดมุ่งหมายที่มอบความรู้และประสบการณ์การเรียนภาษาในต่างประเทศให้กับนักเรียน LSI

สถาบันภาษาอังกฤษ (English Language Institute: ELI) ของมหาวิทยาลัยเดลาแวร์ (University of Delaware)ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1979 เพื่อจัดเสนอหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นที่มีคุณภาพสูงสุดสำหรับนักศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญา บุคลากรที่ประกอบอาชีพด้านธุรกิจและกฎหมาย ครูสอนภาษาอังกฤษ และบุคคลทั่วไปที่สนใจเรียนภาษาอังกฤษ สถาบัน ELI เป็นหน่วยงานทางวิชาการในสังกัดของวิทยาลัยศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเดลาแวร์

สถานที่ตั้ง สถาบันสอนภาษา ELI ตั้งอยู่ใจกลาง San Francisco เพียงไม่กี่นาทีจาก Union Square บริเวณที่มีทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดอีกแห่งหนึ่ง สะดวกสบายในการเดินทาง อีกทั้งยังเพียบพร้อมไปด้วยแหล่งช้อปปิ้ง,ร้านอาหาร,ห้องแสดงภาพศิลปะ,และสถานบันเทิงต่างๆมากมาย

The Language Company เป็นสถาบันสอนภาษาเอกชนก่อตั้งปี 1983 ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองหรือบางแห่งตั้งอยู่ในวิทยาเขตในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศอเมริกามีสาขาอยู่หลายแห่งทั่วทั้งประเทศ ได้แก่

TLC – Ada, OK
TLC – Edmond, OK
TLC – Berkeley, CA
TLC – Charleston, Illinois
TLC – Dallas / Fort Worth, TX
TLC – Stephenville, TX
TLC – Fort Wayne, IN
TLC – South Bend, IN
TLC – Frostburg, MD
TLC – Frostbury, MD
TLC – Kirksville, MO
TLC – Louisiana, LA
TLC – Orlando, FL
TLC – Philadelphia, PA
TLC – Fairfax, VA
TLC – Toledo, Ohio

TLC มีชื่อเสียงด้านการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบอเมริกันมาก นักเรียนยังค่อนข้างน้อยอยู่ จึงทำให้นักเรียนต่างชาติที่ไปเรียนที่นี่ ได้ความรู้อย่างเต็มที่

EC English Language Schools ได้ถือกำเนิดขึ้นเมื่อปี 1969 มีวิทยาเขตอยู่ 5 แห่ง ทั่วโลก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา, แคนาดา, อังกฤษ, มอลต้า, และ อเมริกาใต้ (Capetown)ในสหรัฐอเมริกา มี 9 สาขา ได้แก่ Boston, New York, San Diego, San Francisco, Los Angeles, Miami, Washington DC, Oswego (New York), และ Fredonia (New York)ในแคนาดา มี 3 สาขา ได้แก่  Toronto, Vancouver, และ Montrealในอังกฤษ มี 7 สาขา ได้แก่  London, London Convent Garden, Cambridge, Brighton, Bristol, Manchester,และ Oxfordซึ่งแต่ละแห่งต่างจะตั้งอยู่ใจกลางของเมือง รายล้อมไปด้วย ร้านค้า ร้านอาหาร และแหล่งให้ความบันเทิง  สถาบันได้รับการรับรองคุณภาพการสอนจาก British Council

Embassy CESเป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่มีวิทยาเขตทั้งหมด 18 แห่ง EmbassyCES เปิดดำเนินการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติในประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อังกฤษ และอเมริกา ด้วยประสบการณ์ในการสอนมากกว่า 40 ปี นำทีมโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะทาง พร้อมด้วยสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย ทำให้สนุกสนานกับบทเรียนที่ทันต่อเหตุการณ์ และเทคนิคการสอนที่เข้าใจง่ายในบรรยากาศที่เป็นกันเองEmbassy English ได้รับเลือกให้เป็น International Chain School of The Year โดย Language Travel Magazine (LTM) เมื่อปี 2007, 2009, 2010, 2013

Intrax International Instituteเป็นสถาบันภาษาที่ก่อตั้งขึ้นในปีคศ. 1993 เปิดสอนนักเรียนกว่า 8,000 คนในแต่ละปีในศูนย์ภาษาที่ตั้งอยู่ในเมืองSan Francisco, San Diego, Chicago และ Vancouver.โดย Intrax International Institute จัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนจากนานาชาติโดยใช้หลักสูตรที่มีคุณภาพ รวมถึงหลักสูตรต่อไปนี้ ESL classes, TOEFL & TOEIC preparation, Business English, Internships and Youth Program

ILSC  เป็นสถาบันสอนภาษาเอกชน  ก่อตั้งขึ้นในปี 1991 ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกที่ประเทศแคนาดามานานกว่า 20 ปี และได้สร้างชื่อเสียงระดับนานาชาติมากมาย ต่อมา ILSC จึงได้ขยายเครือข่าย ไปในหลายประเทศทั่วโลกอื่นๆ เช่น Brisbane, Sydney ประเทศ Australia, New Delhi ประเทศอินเดียและที่ San Francisco ที่อเมริกาที่  ได้พัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น พิสูจน์ได้ถึงความประสบความสำเร็จของผู้เรียนมากมาย ต้อนรับนักเรียนมาแล้วจากทั่วทุกมุมโลก

จุดเด่นของ ILSC คือเป็นสถาบันภาษาที่สามารถตอบสนองความต้องการของนักเรียนได้ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร, การเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัย/วิทยาลัย, หลักสูตรเตรียมสอบ (TOEFL, TOEIC, IELTS ฯลฯ), หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ และหลักสูตรอื่นๆอีกมากมาย  อีกทั้งนักเรียนสามารถเรียนหลักสูตร CO-OP เรียน+ทำงาน เมื่อเรียนจบจะได้ Diploma  หรือนักเรียนสามารถเรียนเป็น Program โดยแต่ละโปรแกรมนักเรียนสามารถเลือกให้ตรงกับความต้องการหรือสาขาที่น้องๆจบมา เมื่อเรียนจบจะได้ Certificate