LANGUAGE COURSE

Language Course

Canada

ct_2_us_2

Ottawa

Ottawa แคนาดา  เมืองหลวงที่สวยงามแห่งหนึ่งของโลก  ด้วยความเป็นเมืองที่ขนาดไม่ใหญ่มาก  ทำให้เป็นเมืองที่มีเสน่ห์มาก เมืองที่ได้รับการยอมรับว่ามีความสวยงาม และยังเป็นจุดศูนญ์รวมของสถานที่ทางประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ สวนสาธารณะ การล่องเรือในแม่น้ำออตตาวาช่วงหน้าร้อนไปถึงการเล่นสเกตน้ำแข็งที่ คลอง Rideauในช่วงหน้าหนาว

 

OTTAWA 3M 6M 9M 12M PROMOTION
SC GEOS Language plus 99,000 198,000 297,000 360,000 สมัคร 5สัปดาห์ฟรี1 สัปดาห์ 30 Mar 58

*ค่าใช้จ่ายในตารางเป็นเพียงค่าเล่าเรียน ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า**อัตราแลกเปลี่ยน 1 USD = 32 บาท อัตราแลกเปลี่ยนอาจเปลี่ยนแปลงได้และนักเรียนจะจ่ายตามอัตราจริง ณ วันที่ชำระแคนาดา 1 CAD = 30 บาท,ออสเตรเลีย 1 AUD = 30 บาท, นิวซีแลนด์ 1 NZD = 28 บาท, อินเดีย,จีน 1 USD = 32 บาท, อังกฤษ 1 GBP = 50 บาท, 1 EUR = 45 บาท

 

SC GEOS Languages PLUS  เป็นผู้นำในการสอนภาษาอย่างยาวนาน มีความมุ่งเน้นในคุณภาพด้านวิชาการและการดูแลนักเรียน ซึ่งทำให้แตกต่างจากสถาบันอื่นๆ   ในแต่ละปี  GEOS  ได้ต้อนรับนักเรียนมากกว่า  8,000  คนจาก  100  ประเทศทั่วโลกมาเรียนกับสถาบัน  SC  GEOS  Languages  PLUS นักเรียนเหล่านี้มีบางอย่างที่เหมือนกัน   นั่นก็คือความสำเร็จในการพัฒนาภาษา  เมื่อได้มาเรียนกับ  SC GEOS Languages PLUS ได้พบเพื่อนใหม่จากหลายประเทศ ได้ทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงวัฒนธรรมชาวตะวันตก ทำให้ได้เปิดโลกกว้าง