SUMMER COURSE

 

Australia

 

เรียนและท่องเที่ยว ณ เมือง Sydney  ประเทศออสเตรเลีย
26 March– 24 April 2016

6d510766446ad6912c3b156034a1c4cd

รายละเอียดโปรแกรมสำหรับน้องๆ อายุ 14-17 ปี

 

adapt Corporateร่วมกับสถาบัน Holmes Collegesเมือง Sydney ประเทศออสเตรเลีย จัดโปรแกรม Study Tour ให้น้องๆ ได้เรียนภาษาอังกฤษ และพักอาศัยกับครอบครัวชาวออสซี่เพื่อสัมผัสกับวัฒนธรรมของชาวออสซี่อย่างใกล้ชิด นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมมากมายพร้อมทัศนศึกษาตามสถานที่ที่มีชื่อเสียงของเมลเบิร์น โดยจะมีเจ้าหน้าของเราดูแลตลอดการเดินทาง

 


สถาบัน Holmes Colleges  

สถาบันสอนภาษา Holmes Institute เป็นโรงเรียนสอนภาษาชั้นนำในออสเตรเลีย และเป็นสถาบันเอกชนแห่งแรก ที่รัฐบาลออสเตรเลียยอมรับ และอีกทั้งหลักสูตรได้ผ่านการรับรองโดย ก.พ. Holmes เป็นที่ยอมรับในวงการศึกษาของประเทศออสเตรเลีย มีสาขาอยู่ 5 สาขาทั่วประเทศออสเตรเลีย Melbourne, Sydney, Brisbane, Gold Coast, Cairns ทุกสาขาล้วนตั้งอยู่ใจกลางเมือง ซึ่งเป็นทำเลที่ดีที่สุด

ซิดนีย์ เป็นเมืองหลวงของรัฐ New South Wales มีประชากรมากว่า 4 ล้านคน เป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในออสเตรเลีย เป็นเมืองที่นักเรียนไทย นิยมไปเรียนมากที่สุดในประเทศออสเตรเลีย โดยเฉพาะหลักสูตร เรียนภาษาอังกฤษทั่วไป

Sydney เป็นเมืองเก่าแก่ที่สุดของออสเตรเลีย เป็นขุมพลังเศรษฐกิจและเป็นเมืองหลวงของทุกด้าน แม้ว่าจริงๆแล้ว ซิดนีย์จะไม่ได้เป็นเมืองหลวงของประเทศออสเตรเลียก็ตาม ที่ซิดนีย์มีท่าเรือสวยงาม อากาศสดใส ชายหาดและร้านอาหารดีๆจำนวนมาก บาร์ สถานบันเทิงและสถานที่ท่องเที่ยวที่นี่ยังมีการผสมผสานของเชื้อชาติกลุ่มต่างๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตทางวัฒนธรรมของเมืองนี้ Sydney เป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในออสเตรเลีย ซิดนีย์จัดได้ว่าเป็นเมืองที่คึกคัก เต็มไปด้วยสีสันและมีชื่อเสียงมากมีสัญลักษณ์ประจำเมืองที่มีชื่อเสียง คือ โอเปร่าเฮ้าส์ (Opera House) สะพานข้ามอ่าวซิดนี่ย์

จุดเด่นของเมือง Sydney

ซิดนีย์ (Sydney) ได้ชื่อว่าเป็นเมืองทีสวยงามและน่าอยู่ติดอันดับต้นๆ ของโลก ซิดนีย์ (Sydney) มหานครอันทันสมัยทางฝั่งตะวันออกของ ประเทศออสเตรเลีย เมืองหลวงของรัฐนิวเซาธ์ (New South Wales) รวมความหลากหลายไว้อย่างน่าสนใจ

หลักสูตร การเรียน

หลักสูตรนี้ประกอบด้วยการฝึกทักษะด้านการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน รวมทั้งหลักไวยากรณ์ และฝึกการออกเสียง ตั้งแต่ระดับ Beginner ถึงระดับ Advanced เรียน 20 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์

ที่พักโฮมสเตย์

การพักอยู่กับครอบครัวชาวออสเตเลียเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการเรียนรู้ภาษาจากเจ้าของภาษาโดยตรงและยังได้เรียนรู้วัฒนธรรม รวมถึงการใช้ชีวิตที่ประเทศออสเตเลียมัน ทุกครอบครัวจะได้การรองรับจากสถาบันแล้วว่าเป็นครอบครัวที่มีคุณภาพ เดินทางสะดวกไม่ไกลจากสถาบันมากนัก นักเรียนสามารถเดิน ขี่จักรยานหรือโดยสารรถประจำทาง  มีห้องนอนส่วนตัวพร้อมทั้งโต๊ะอ่านหนังสือให้เพื่อสะดวกต่อการทบทวนบทเรียน

จุดเด่นของโครงการ

 • แต่ละ Campus ของสถาบันจะตั้งอยู่ใจกลางเมือง เดินทางสะดวก
 • มีร้านอาหาร สวนสาธารณะและร้านค้า อยู่ใกล้ๆ
 • สถาบันมีอำนวยความสะดวก อาทิ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์บริการสื่อการเรียน เช่น ตำราและอุปกรณ์ต่างๆ ห้องสมุด ห้องอาหาร เป็นต้น
 • มีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษาทั้งในเรื่องของการเรียน และการปรับตัวให้กับวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน
 • เป็นสถาบันภาษาเก่าแก่ที่มีประสิทธิภาพการสอนดีเยี่ยม
 • ได้รับการยอมรับจากสถานฑูต และมหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย
 • อาจารย์มีประสบการณ์ในการสอนโดยตรง
 • เรียนจบหลักสูตรแล้วสามารถเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัย รัฐบาลที่ร่วมมืออยู่กับทางสถาบันได้ โดยไม่ต้องสอบ IELTS อีก ได้แก่ The University of Newcastle และ James Cook University
 • มีทางเลือกให้นักศึกษาได้พิจารณาที่ตั้งที่เหมาะสมกับตน เอง ได้ถึง 5 เมือง (Campus) ได้แก่ ที่ Melbourne, Sydney, Brisbane, Gold Coast และ Cairns ในขณะที่มาตรฐานการสอนนั้นเท่าเทียมกัน
 • สภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียนสะอาดอีกทั้งอยู่ในย่านปลอดภัย
 • มีคอร์ส ให้เลือกเรียนค่อนข้างหลากหลาย
 • มีจำนวนนักเรียนต่างชาติถึง 45 ชาติทำให้เกิดการ แลกเปลี่ยนภาษา วัฒนธรรมและประสบการณ์ใหม่ ๆ
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาที่โอนหน่วยกิตมาจากสถาบัน TAFE ต่างๆ เพื่อการศึกษาต่อ และสามารถโอนได้ มากถึง 50%ของหน่วยการเรียน

Sydney

ค่าใช้จ่ายนี้รวม

 • ค่าเรียนภาษาอังกฤษในช่วงเช้ากับสถาบัน Holmes Colleges  วันจันทร์ – ศุกร์ 15ชั่วโมง/สัปดาห์ เรียนช่วงเช้า 9.00-12.00น.
 • ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม ค่าทัศนศึกษา ค่าตัวเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามโปรแกรม
 • ค่าที่พัก Home Stay (Twin-Shared)
 • ค่าอาหาร 3 มื้อ
 • ค่าตัวเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ–เมลเบิร์น ค่ารถรับ–ส่ง สนามบิน ค่าเดินทางทั้งหมดตามโปรแกรม
 • ค่าประกันการเดินทาง ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ (Full Coverage)
 • ค่าซิมการ์ดโทรศัพท์ที่ประเทศออสเตรเลีย
 • ค่าวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย

ค่าใช้จ่ายที่ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน, ค่าเติมเงินโทรศัพท์ และอื่นๆ (ถ้ามี)

หมายเหตุ

 • รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผู้เดินทางเป็นหลัก